George W. Moore, Nicholas Sullivan
Cave Books
175 sayfa , İngilizce

Mağarabilimi ile ilgili bir tek kitap okuyacaksanız bunu okuyun. 1997 yılında basılmış olmasına rağmen henüz daha iyisi, daha derli toplusu yazılmadı. Topu topu 175 sayfada oluşumdan...

George Marbach & Bernard Tourte
Speleo Projects
320 sayfa , İngilizce

Mağaracılığın kutsal kitabı olarak bilinen, referans kitaptır. Kaynakçasının çok kısa oluşunun nedeni de budur. Yatay ve dikey mağaracılık teknikleri yanında tek ip tekniği (SRT)...

Tony Waltham
Natural History Museum, London
112 sayfa , İngilizce

Tüm dünyadan seçilmiş, birbirinden güzel 28 mağaranın kısa yazılar ve harika fotoğraflarla anlatıldığı bir kitap. Doğal olarak bazı mağaraların neden alınmadığını,...

P. Courbon C. Chabert P. Bosted K. Lindsley
Cave Books
368 sayfa , İngilizce

Evet, eski baskısı artık çağdışı kaldı. Ama isterseniz bir de şöyle düşünün: Bu kitap Paul Courbon ve Claude Chabert tarafından 1973'de yazılan "Atlas des...

John Gunn ed.
Taylor and Francis
1970 sayfa , İngilizce

Bu alfabetik mağara ansiklopedisinin içinde tematik olarak ayrılmış 350 farklı konu başlığı mevcut. Konular hidrolojiden sanata, tarihçeye, koruma ve yönetime kadar hemen her...

David Lewis-Williams
Thames & Hudson
320 sayfa , İngilizce

Batı Avrupa mağaralarında, geç Buzul Çağ'ında gerçekleştirilmiş olan mağara sanatına hayranlık duymamak mümkün değil... Lascaux, Chauvet, Altamira gibi...

Arthur N. Palmer
Cave Books
454 sayfa , İngilizce

Tek kelimeyle "şahane"! Aslında bir jeoloji kitabı değil; genel bir mağarabilim kitabı olarak da kabul edilebilir. İçinde, 15 farklı bölümde, kaya yapılarına g...

Michael Ray Taylor
Vintage Books
285 sayfa , İngilizce

Michael Ray Taylor'un mağaracılık anıları. Bazıları dalışla ilgili, diğerleri kuru mağaralarla. Kitap, Sheck Exley'e ithaf edilmiş. Exley'in öldüğü dalışta kitabın...

Norbert Casteret
Dent and Sons
240 sayfa , İngilizce

Casteret'nin "Dix Ans Sous Terre" kitabının İngilizce edisyonu. Tamam, bu baskıyı bulamazsınız ama daha sonra da birçok baskı yaptı. Önsözü Martel tarafından...