Bir mağaradaki kuru bir galerinin zaman zaman su altında kaldığı nasıl anlaşılır?

“Zaman zaman” ile “eskiden” kelimeleri arasında ciddi bir fark var. Mağaralardaki galerilerin büyük bir kısmı eskiden aktif su hattında (Freatik Zon) iken, suyun kireçtaşını aşındırması sonucu daha alt tabakalara inmesi ile kuru veya yarı kuru (Vadoz Zon) hale dönüşebilir. Bu tür galeriler en kolay kesit şekillerinden anlaşılır.

Öte yandan, bazı galeriler yağmur mevsiminde su dolu iken yaz döneminde kuruyabilirler. Zaman zaman su altında kalan bu, ikinci tür galerileri anlayabilmenin en kolay yolu ise yan duvarlardaki midye oluşumlarını ve renk farkını gözlemektir. Ayrıca, zeminde mağaraya yabancı tür kayaçlardan oluşmuş çakıl taşları ve çamur birikintileri de mağaranın aktif dönemde su çektiğinin ispatıdır. Yüksek debi ile su çeken mağaralarda bu tür, mağaraya yabancı kayaçlar, dallar vs. tavana kadar birçok yere sıkışmış olabilmekteler. Tavanda sarkıtlar bulunabilir ama, eğer zeminde dikit yoksa bu da yine mağaranın zaman zaman aktif olduğunun diğer bir ispatıdır.