Dolin ile obruk arasında ne fark vardır?

İlki İngilizce, ikincisi ise Türkçe’dir.  Karstik bir arazide çökme veya aşınma ile oluşmuş tüm çukurluklara İngilizce’de “doline” veya “sinkhole” ismi verilir. Bu tür çukurluklar doğal erozyon ile, su tablasının daha derine inmesi sonunda ağırlığı taşıyamayan tavanın çökmesi ile, ya da yeraltında akan suyun zamanla tavanı aşındırması ile oluşur. İçinde su olsun veya olmasın, bu tür tüm çökme veya aşınma kuyuların Türkçe karşılığı ise “obruk”tur. Son yıllarda Çince’den İngilizce’ye geçen “Tiankeng” kelimesi ise, Avrupa ve Amerika’da pek rastlanmayan ölçülerde büyük obruklar için kullanılmaya başlamıştır.

Öte yandan, Türkçe’de “düden”, “kuyluç”, “subatan” gibi birçok farklı isme sahip olan, bir akarsuyun yeraltına battığı doğal deliklere verilen adın İngilizce karşılığı ise yine “sinkhole”dur ve bu, oluşum yönünden birbirinden çok farklı olan iki yüzey şekline aynı ismin verilmesinin yarattığı çelişki uluslararası yazımda sorun yaratmaktadır.