OBRUK Dergisi hakemli bir yayın mıdır?

Hayır. Herhangi bir aşamada da bu tür bir yayına dönüşme öngörümüz yok. OBRUK Dergisini yayımlamaktaki temel amacımız, bizler ve bizim gibi amatör gruplar tarafından özveriyle yürütülen mağara araştırma çalışmalarında elde edilen sonuçlara bir yayın alanı sağlayabilmektir. Elde edilen sonuç sadece bir mağara haritası bile olsa bir şekilde yayımlanması ve böylece kalıcı olarak kayda geçmesi ve araştırmacılar tarafından ulaşılabilir hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yayımlanacak malzemeye ağır bilimsel şartlar getirme ya da bağımsız hakem değerlendirmesinden geçirme gibi yaklaşımlara gerek duymuyoruz.