Tarihi Yeraltı Yapılarının Araştırılmasında Mağaracılık Tekniklerinin Kullanımı