Sarkıt / dikit nasıl ve ne kadar zamanda oluşur?

Sarkıt, kalsiyum karbonat ve diğer minerallerin birikimi ile oluşur.

Sarkıtların büyüme hızı ortalama  0.13 mm/yıldır. En çabuk oluşum kalsiyum karbonat ve karbondioksit açısından zengin ve hızlı akan suda olur. Böylesi ortamlarda büyüme yılda 3 mm'ye kadar çıkabilir.

Her sarkıt oluşumuna, mineral yüklü bir damla suyun düşmesiyle başlar. Damla düştüğünde ardında incecik bir kalsit halkası bırakır. Sonraki her damla ilk halkaya yeni kalsit halkaları ekler. Bu halkalardan çok dar (0.5 mm), içi boş, “soda straw” ya da “makarna sarkıt / saman sarkıt” denilen tüpler oluşur. Saman sarkıtlar epey uzayabilirler ama çok da kırılganlardır. Tüpler tıkandığında, su tüpün dışından akmayı sürdürür, yine daha fazla kalsit açığa çıkar ve sarkıtın şekli daha tanıdık konik bir hal almaya başlar.  Sarkıtın ucundan damlayan su, damladığı yere de kalsit bırakır. Bu damlalar sonucunda yuvarlak ya da konik dikitler oluşurlar. Sarkıtların aksine dikitler hiçbir zaman içi boş tüp şeklinde oluşmazlar. Yeterince zaman geçerse bu oluşumlar  -sarkıt ve dikitler- birleşip, sütun oluştururlar.