genel

George W. Moore, Nicholas Sullivan
Cave Books
175 sayfa , İngilizce

Mağarabilimi ile ilgili bir tek kitap okuyacaksanız bunu okuyun. 1997 yılında basılmış olmasına rağmen henüz daha iyisi, daha derli toplusu yazılmadı. Topu topu 175 sayfada oluşumdan...

Tony Waltham
Natural History Museum, London
112 sayfa , İngilizce

Tüm dünyadan seçilmiş, birbirinden güzel 28 mağaranın kısa yazılar ve harika fotoğraflarla anlatıldığı bir kitap. Doğal olarak bazı mağaraların neden alınmadığını,...

P. Courbon C. Chabert P. Bosted K. Lindsley
Cave Books
368 sayfa , İngilizce

Evet, eski baskısı artık çağdışı kaldı. Ama isterseniz bir de şöyle düşünün: Bu kitap Paul Courbon ve Claude Chabert tarafından 1973'de yazılan "Atlas des...

John Gunn ed.
Taylor and Francis
1970 sayfa , İngilizce

Bu alfabetik mağara ansiklopedisinin içinde tematik olarak ayrılmış 350 farklı konu başlığı mevcut. Konular hidrolojiden sanata, tarihçeye, koruma ve yönetime kadar hemen her...

Michael Ray Taylor
Vintage Books
285 sayfa , İngilizce

Michael Ray Taylor'un mağaracılık anıları. Bazıları dalışla ilgili, diğerleri kuru mağaralarla. Kitap, Sheck Exley'e ithaf edilmiş. Exley'in öldüğü dalışta kitabın...

Norbert Casteret
Dent and Sons
240 sayfa , İngilizce

Casteret'nin "Dix Ans Sous Terre" kitabının İngilizce edisyonu. Tamam, bu baskıyı bulamazsınız ama daha sonra da birçok baskı yaptı. Önsözü Martel tarafından...

Temuçin Aygen
Turing
88 sayfa , Türkçe

Bu, Temuçin Aygen'in Türkiye mağaraları ile ilgili yazdığı 3 kitabın sonuncusu. Evet; eski ve eksik, baskısı da kalmadı ama yine de elimizdeki en iyi çalışmalardan biri. B...

C. Ozansoy, H. Mengi
TÜBİTAK
337 sayfa , Türkçe

Herşey var: Mağaraların sınıflandırılması, birincil ve ikincil mağaralar, karstik mağaraların oluşumu, çökelleri, mineraller, mağaracılık, turistik mağaralar vs. Bahama ve Bermuda...

Temuçin Aygen
DSİ Ankara
161 sayfa , Türkçe

İlk mağarabilimi kitabımız! Birinci kısımda mağaraların oluşumu, mağarabilimi ve dünyanın önemli mağaraları anlatılmakta. Sy. 71'de Mammoth Cave'den "Galerilerinin tul...