Yarasaların kan emdiği doğru mu?

Pek değil. Yaklaşık 1.100 farklı türle, doğada var olan tüm memelilerin 1/5’ini oluşturan yarasalar hemen her şeyle beslenirlerse de büyük bir çoğunluğu sadece böcek yer. Öte yandan, Güney Amerika ve Uzak Doğu’da yaşayan bazı türler meyva yerken diğer birkaç farklı türün kurbağa, balık gibi ufak hayvanlarla beslendikleri bilinmektedir. Yurdumuzda tesbit edilen 39 türün tümü, bilinen yarasa türlerinin çoğunluğu gibi böceklerle beslenmektedir.

Kanla beslenen ve vampir yarasa olarak bilinen tür ise sadece Brezilya, Şili ve Arjantin’de yaşamaktadır ve sayıları çok azaldığı için koruma altındadır. Bunların da - efsanelerin aksine - insanlardan kan emmesi söz konusu değildir, yalnızca sığır vb hayvanlardan beslenirler.