Bir düdene batan su en derin nerede tekrar yeryüzüne çıkmak zorundadır?

Bu soruyu, kolaya kaçıp “geçirimsiz tabakaya ulaştığında” diye cevaplayabilirdik ve doğru olurdu. Diğer yandan, bu hidrojeolojinin hala cevaplayamadığı sorulardan biri. Eğer geçirimsiz bir tabaka ile karşılaşmıyorsa yeraltına kaçan bir akarsuyun yeryüzüne çıkması gereken minimum bir nokta yok aslında. İddia edildiği gibi deniz seviyesinde yeryüzüne çıkması gerekmiyor, bunun doğru olmadığını ispatlayan birçok örneğe sahibiz. Aslında yeryüzüne çıkması da gerekmiyor; küçük kollara ayrılarak süzülüp sızabileceği gibi, çok derinlerde birikebilir. Yeryüzüne çıkışı olmayan çok derin su tablaları ve odaları olduğu biliniyor.