Yarasalar niye özeldir?

Yarasalar gerçekten olağanüstü canlılardır. Niye mi?

  • Gerçek anlamda uçabilen tek memeli cinsidir. Uçma yeteneğine sahip olduğu söylenen diğer tüm memeliler (Uçan sincaplar vb), kanat çırparak uçmaktan ziyade süzülerek ve ancak kısa mesafeleri katedebilirler. Oysa yarasaların parmak aralarındaki deri yayılarak kanat şeklini almıştır ve kollarını değil, yalnızca tamamen açtıkları aşırı uzun parmaklarını hareket ettirerek uçarlar.
  • Dünya çapında 1100 değişik tür ile tanımlanmış memeli türlerinin %20'sini oluştururlar!
  • Esasen kör oldukları halde ekolokasyon, yani yaydıkları ses dalgalarının yansımalarını izlemeye dayanan gelişmiş bir yön bulma yöntemi ile inanılmaz hassasiyette ve hızda çevrelerini algılayabilirler. Yaydıkları sinyal, insan kulağının duyamadığı bir frekansda olsa da 130 desibele varan gücü ile uçan hayvanlar arasında en güçlü seslerden biridir. Bazı türlerde bu mekanizma o kadar gelişmiştir ki, yaydıkları sinyalin frekansı duyma eşiklerinin ötesinde iken, ileriye olan hareketlerinin yol açtığı Doppler kayması neticesinde, dönen yansıma, duyma eşiklerine düşer ve hem kendi hareketlerini hem de avlarının konumunu büyük bir hassasiyetle belirleyebilirler.
  • Birçok bitkinin üremesi ve meyve tohumlarının yayılmasında kritik rol oynarlar. Bazı tropik bitkiler, polenlerinin yayılımı için tamamen yarasalara bağımlıdır.
  • Zararlı böceklerin kontrolünde önemli bir ekolojik rol oynarlar. Dünya çapındaki tüm yarasa türlerinin en az dörtte üçünün temel besin kaynağı böceklerdir. Ve bir yarasa her gün vücut ağırlığının üçte biri kadar böcek tüketir. Bu, bir tek yarasa için bir kaç saat içinde yüzlerce böcek anlamına gelmektedir. Ya da farklı bir deyişle 1000 yarasalık bir koloninin her yıl 4 ton böceği yok edeceği anlamına gelmektedir. Yarasaların yok olması durumunda böcek nüfusunun anormal şekilde artacağı aşikardır.