Yerçekimindeki küçük değişimler ölçülerek yeraltı boşlukları saptanabilir mi?

Evet, karstik boşluklar yerçekimindeki çok küçük değişimlerin ölçülmesi ile tespit edilebilir. Yerçekimi Gal ya da cm/sn² cinsinden ifade edilmektedir ve değeri kutuplarda 983 Gal, ekvatorda 978 Gal gibidir. Hassas cihazlar ile 1 Gal'in 10.000'de biri çözünürlüğünde ölçüm alınabilmektedir. Arama yapılan saha içinde farklı noktalardaki yerçekimi ölçümleri karşılaştırılarak yeraltı boşlukları konusunda çıkarım yapılabilir.

(Soru o'mag yazışma grubunda Arkadaş'tan, yanıt Kemal'den)