Yanmış karpit tozu doğaya zararlı değil mi?

Karpit (CaC2), su (H2O) ile birleşince, asetilen gazı (C2H2) ve kalsiyum oksit (CaO) oluşur.
Kullanılmış karpit dediğimiz kalsiyum oksit (CaO), su ile temas ettiğinde sönmüş kireç dediğimiz Ca(OH)2 haline dönüşür. Bu da uzun süre içerisinde, havadaki CO2 gazıyla birleşerek kireç taşına (CaCO3) dönüşür. Bu son ürün zararlı değildir. Kireçtaşı mağaralarının ana kayası ile aynı malzemedir.
Ancak;
Sönmüş kirecin, havadaki karbondioksit ile birleşip kireç taşına dönüşmesi yüzey alanına bağlı olarak uzun zaman alır ve bu süre içerisinde, bazik etkisinden dolayı, yerüstü ve yeraltı sularının pH değerini yükseltip su ve kara canlılarına zarar verir. Ayrıca görsel kirlilik de oluşturur. 
Zaten Tehlikeli Atıkların Yönetmeliği’nde de katı haldeki bazlar ile ilgili yasal düzenlemeler getirilmiştir.
Sonuç olarak;
Bazik etkisine ilave olarak, çevre etiği ve görsel kirlilik de düşünülerek, karpit atığı çok şart olmadıkça doğaya terk edilmemeli, nasıl getirildi ise, o şekilde geri götürülmeli ve belediye çöplüğüne atılmalıdır.

Metin Albukrek