TAY Projesi nedir?

1993 yılında çalışmalarına başlayan Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi, Türkiye kültür ve doğal varlıklarının bir envanterinin çıkartılması ve bu bilginin uluslararası platformda paylaşılması amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu proje kapsamında şimdiye dek onbinlerce yerleşim envanterlenmiştir ve veri tabanı her geçen gün yeni katkılarla zenginleşmektedir. Tümüyle gönüllülük esasına göre yürütülen bu proje kapsamında, 6 kişilik bir ekibin 2 yıllık zorlu çalışmasıyla 2006 yılında tamamlanarak internet ortamında ve basılı olarak yayına başlayan Türkiye Mağara Envanteri ise TAY Projesi'nin Türkiye doğasına yönelik ilk envanteridir. TAY Projesi kapsamındaki diğer tüm envanterler gibi Türkiye Mağara Envanteri de her yıl yeni yayınlar taranarak güncellenmektedir.