MAĞARABİLİMİ VE MAĞARACILIK

Yazarlar: 
C. Ozansoy, H. Mengi
Basım evi: 
TÜBİTAK
SayfaSayisi: 
337 sayfa
Dil: 
Türkçe
Kapak Resmi: 

Herşey var: Mağaraların sınıflandırılması, birincil ve ikincil mağaralar, karstik mağaraların oluşumu, çökelleri, mineraller, mağaracılık, turistik mağaralar vs. Bahama ve Bermuda mağaraları ve hatta o mağaraların canlıları bile mevcut. Kitapta genel bir düzen ve akış yok. Örneğin sayfa 135'ten sonra mağarabilim ve Türkiye'de mağaracılık tarihçesinin ardından "Mağara iklimi" geliyor, ardından mağara canlılarına ve mağara turizmine geçiliyor. Türkiye mağaracılığının tarihi ise objektiflikten uzak ve yazan bilginin çoğu dernek ya da kulüplerin web sayfalarından copy & paste'le alınmış. Son bölüm olan "Türkiye Mağaralarından Örnekler" ise daha da kötü. Bazı mağaraların neden bu kitaba alınmış olduğunu anlamak ise mümkün değil. Özetle, "Herşey Olsun" derken herşey yanlış olmuş.