Yabancı mağaracıların Türkiye'de araştırma yapması engellenmeli mi?

Yabancı mağara gruplarının herhangi bir ulusal kuruluş ve/veya TMF ile ortak projeler dışında bağımsız olarak Türkiye’de çalışmalarını onaylamıyoruz.

Buna karşın UIS etik kurallarına uyan, bilimsel amaçlı gruplar ile Türk grupların ortak gezi düzenlemesine, belirli şartların sağlanması koşuluyla olumlu bakıyoruz . Bu işbirliği; Türk mağaracılığına net bir katkı sağlaması, eksiksiz ve zamanlı veri paylaşımı, raporlama anlamlarını taşımaktadır.

Bunun dışında gezilerimize bireysel olarak katılmak isteyen her mağaracıya din, dil, ırk ayırımı yapılmaksızın, önceden haber vermek ve genel ortam ve kurallara uymak koşuluyla kapımız açıktır.