Turizme açılan mağaralar hasar görüyor mu?

Evet, özellikle düzenlemesi ve işletmesi, bilinçsiz ve denetimsiz şekilde yapılan mağaralar hasar görüyor. Hem de ağır bir şekilde. Bu ağır hasarın önüne geçilmesi için de tüm mağaracıların aktif olarak çaba göstermesi gerektiğini düşünüyoruz.

Hiç bir mağaranın hiç bir koşulda turizme açılmamasını sağlamak mümkün değil. Bu nedenle;

* Turizme açma kararının belirli kriterlere uyması,
* Turizme açmadan önce her boyutuyla bilimsel araştırmalar için yeterli zaman tanınması ve
* Turizme açılması için yapılan işlerin belirlenecek standartlara uygunluğunun temini koşullarının sağlanması gereklidir.

Ne yazık ki yurdumuzda hala ne bu kriter, standart ve şartnameler, ne de bunların yürütmesini denetleyecek yönetmelikler oluşmuş değildir.