TİT setinde oval (delta) üzerinde malzeme sıralaması nasıl olmalı?

Bu sorunun tek ve mutlak doğru bir cevabı olduğunu mu düşünüyordunuz? Basılı yayınlara bir bakalım :

Kuşananın kendi bakış açısına göre soldan sağa sırayla: 

VERTICAL
 (Al Warild,
2007 baskısı)
ON ROPE
(ABD National Speleological Society, 1996 baskısı)
Alpine Caving Techniques
(G. Marbach, B. Tourte; 2002 baskısı)
el cumarı emniyet bağı
çanta taşıma karabini (kullanıyorsanız)
göbek bağı
göğüs cumarı
desandör karabini
sürtünme karabini
desandör karabini
sürtünme karabini
göğüs cumarı
göbek bağı
el cumarı emniyet bağı
göbek bağı
desandör karabini
sürtünme karabini
göğüs cumarı
el cumarı emniyet bağı

Netice? Her üç kitapta da kişisel tercihlere göre farklı uygulamalar olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla başlangıçta eğitmeninizin önerdiği sıralamayı uygulayın. Yaşadığınız sıkıntılara/zorluklara göre zaman içinde en rahat ettiğiniz kombinasyonu bulabilirsiniz.

Dikkate alabileceğiniz bir kaç nokta :
- Göğüs cumarının, desandörün sağında olması, mandalın rahat açılabilmesi açısından önemli (özellikle ip üzerinde inişten çıkışa geçmek gerekirse)
- Bir yandan da çıkıştan inişe geçme ihtiyacında göğüs cumarının solda, desandörün sağda olması kolaylık sağlıyor.
- Göbek bağının cumarın solunda olmasında yarar var. Göbek bağına yük bindiği durumda cumarın hareketini/rahat çalışmasını etkileyebilir. Sağında, mandal tarafında olmasındansa solda olması daha az etkileyecektir.