Guano ticaretinin mağaralara zararı var mı?

Mağaralarda bulunan guanolar, pek çok canlıya ev sahipliği yaparlar. Guanonun çıkarılması mağaradaki ekosistemi bozar ve bu ekosistem çok hassastır. Bir canlının yok olması veya sayılarının azalması bile tüm mağara içi yaşam sistemini sekteye uğratır.  Yapılan çalışma kışın yapılıyorsa, uyanan yarasaların neredeyse hepsi, kış uykusu için depoladıkları besini harcayacaklarından dolayı ölürler. Diğer mevsimlerde de ekosistemi bozulan mağara yüzünden veya çalışanlardan ürktüklerinden, yarasalar mağarayı hatta bölgeyi terk edeceklerdir. Yarasalar besin piramidinde en yüksek noktalarda olduklarından, bölgenin ekosistemi bozulacaktır. Basit bir örnek vermek gerekirse, bir yarasanın bir gecede kendi ağırlığı kadar böcek yediğini düşünecek olursak; bir koloninin ortadan kaybolması, bölgede böceklerin, tarım zararlılarının aynı oranda artmasına sebep olacaktır. Bunu önlemek için zirai ilaç kullanılacak, bu ilaçlar da diğer canlıları, toprağı, yediğimiz besini ve suyu kirletecektir. Bu da hem doğaya zarar verecek hem de insan sağlığını kötü etkileyecektir. 3 - 5 kuruş kazanmak için insanların aslında kendileri dahil kimlere ne kadar zarar verdiğini bu örnekte görüyorsunuzdur.