Karst, Kalker ve Kireçtaşı arasındaki fark nedir?

Karst, yoğun miktarda kireçtaşı, dolomit, jips gibi karbonatlı kayaçları içeren yüzey şekillere verilen genel ismidir. Diğer tüm kayaçlardan farklı olarak, karbonik asitli suda eriyen bu kayaçlar çok özel yüzey şekillerine sahiptirler.
Kalker ise kireçtaşı dahil olmak üzere, içinde CaCO3 bulunduran tüm bu karbonatlı kayaçların genel ismidir.
Karbonatlı kayaçlar arasında en yaygın olan ise kireçtaşıdır. Kireçtaşının en temel özelliği yüksek oranda kalsit içermesidir.