Mağaracılığın mağaralara zararı yok mu?

"Take Nothing but Pictures, Leave Nothing but Footprints, Kill Nothing but Time"
(Fotoğraf dışında bir şey alma, ayak izleri dışında bir şey bırakma, zaman dışında bir şey öldürme)

Klasik mağaracı düsturu; kulağa çok hoş geliyor ama ne kadar özen gösterirsek gösterelim geride bıraktığımız yalnızca ayak izleri olmuyor. Kaldı ki Kartchner Mağaralarında yirmi yıl önce ilk araştırmacıların bıraktığı ayak izleri bugün hâlâ görülebiliyor, üstelik her sene mağarayı su basıyor olmasına rağmen.

Yeryüzünde işleyen güneş ışını ile parçalanma, rüzgâr ile sürüklenme gibi doğal temizleme mekanizmaları mağaralarda yok, olanlar ise çok yavaş. Canlı bir oluşuma eldivensiz dokunulduğunda  büyümesi durur. Narin bir makarna oluşumu dikkatsiz bir şekilde kırıldığında tekrar büyümesi aktif bir mağarada binlerce yıl alabilir, fosil bir mağarada ise geri gelmeyecek bir kayıptır. Kirletilen travertenler hç bir zaman eski pırıltısına kavuşmayabilirler.

Bunun dışında herhangi bir mağarada, onbinlerce yılda evrim geçirerek başka hiç bir canlının varolamayacağı bu ortama adapte olmuş, dünyanın başka hiç bir yerinde yaşamayan canlı türleri olabilir. Şartların zorluğu gereği bunların sayısı fazla olmayacaktır. Yaşadıkları ekosisteme küçük bir müdahale bile sayılarını nüfusun kendini idame ettiremeyeceği düzeye düşürebilir.

Bir de çok özel canlılar olan yarasalar var tabii. Kış uyusunda rahatsız edilen bir yarasa, depoladığı besini harcayarak ölecektir. Mayıs, Haziran aylarında yeni doğum yapmış dişi yarasalar yavrularını kanatlarının içine sararak tutarlar. Eğer bu dönemde anne bilinçsiz bir şekilde rahatsız edilir ve uçmak zorunda kalırsa yavru yere düşer ve ölür.

Ayrıca, dikey mağaralarda güvenli iniş / çıkış yapabilmek için çaktığımız boltlar da var. Bunların herbiri arkamızda bıraktığımız çirkin birer leke. Tüm bunların çok iyi bilinmesine karşın halâ mağaralarda, ortaya boşaltılmış karpit tozuna varan şekilde, mağaracı kökenli hasarlar görmek gerçekten çok üzücü.

Dolayısıyla, içeride define arayan köylüleri hariç tutarsak ve her ne kadar büyük bir çelişki de olsa, mağaralara en büyük zararın mağaracılar tarafından verildiğini kabul edebiliriz.