KAYSERI 12. ÇALIŞMA

Kayseri ilinde çalışmaya 27 Aralık 2013 tarihinde başladık ve geçen 2,5 yıl içinde toplam 12 çalışma yaptık. Geçtiğimiz hafta yapılan 12. çalışma ile bu ilde şimdiye dek tarafımızdan araştırılan, ölçülen ve haritalanan yeraltı şehri sayısı 20 ye ve kaya yerleşimi sayısı ise beşe yükseldi. Bu sayıları az bulanlara sadece bir tek kaya yerleşiminde; Ağırnas – Akbin Vadisi’nde 154 farklı meskenin ölçülüp haritalandığını belirtelim. Bölgede şimdiye dek yaptığımız çalışmaların ilk iki ara raporu Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlandı.

Geçen hafta yaptığımız 12. Çalışma çok verimli geçti. Gesi’ye bağlı iki farklı kaya yerleşimi ve yeraltı şehri ile Tomarza’nın köylerinde üç yeni yeraltı şehri daha bulundu ve ölçüldü. Bazı fotolar galeride.

INSUYU 10.000 METRE!

2011 ve 2012 yıllarında yaptığımız üç farklı çalışma sonucunda Insuyu Mağarası 8.350 metreye ulaşmıştı. Bu çalışmalar sırasında turistik kısmın gravyer peynirine benzeyen darallarının hemen hemen tümü haritalanmıştı. Öte yandan; turistik olmayan ikinci kısımda ölçülmemiş birçok kol mevcuttu. 
HÜMAK ve AKÜMAK'la birlikte sürdürdüğümüz altı günlük ortak faaliyet sırasında turistik olmayan kısmın tümü, daha önce gözden kaçan veya suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan tüm kollarla birlikte baştan ölçüldü. Bu kısım tümüyle tekrar çizilecek. Yerini bildiğimiz iki kolun ölçümü -su seviyesindeki düşüş dolayısıyla ağızlara tırmanılamadığı için- eksik kaldı, onları da etik anlayışımıza uygun olarak genç kuşaklara bıraktık. Kaba ölçümler Insuyu Mağarası’nın 10.000 metreyi geçtiğini göstermekte. Kesin metraj ise ancak harita çizilince belli olacak. Birkaç foto webde.
 

GAZİANTEP ÇALIŞMASI

ÇEKÜL Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu’nun talebi üzerine, uzun bir aradan sonra yeniden Gaziantep’te çalışmaya başladık. Bu çalışma; temel olarak geçen yıl bulunan ama, yüksek su seviyesi dolayısıyla girilemeyen Sacır Mevkii / Sam Mezrası’ndaki livasa yönelikti. Zaman zaman 40 cm’e kadar daralan, buna karşılık tavan yüksekliği ise 4 m’yi bulan bu sapasağlam su kanalında toplam 605 m ölçüm alındı. Böylece, Gaziantep’te şu ana dek bulunan en uzun livas ölçümü gerçekleştirildi. Çok yakın tarihte yapılacak bir sonraki çalışmada ölçüme devam edilecek.
Bu çalışmanın ardından, Devlet Demiryolları Bakım Atölyesi arkasındaki duvarda bulunan bir başka livas 80 m’de hafriyatla tıkandı. Ardından, Gaziantep’in ayakta kalan son altı kastelinden biri olan Gazali Kasteli’nin iki livasına girildi. Çamur dolu olan livasların her ikisi de 7-8 m sonra geçilemeyecek kadar daraldı. Bu kastelin acilen tescillenmesine ve ölçülerek çizilmesine karar verildi. Öte yandan, kapsamlı bir çalışma ile Gaziantep’in şu ana dek bulunan ve ölçülen tüm livas ve kastelleri bir ana haritaya işlenecek.

Birkaç foto galeride.

KAYSERI 11. ÇALIŞMA

Yine aynı şey oldu: Kayseri’ye, Ağırnas / Akbin Vadisi’nde eksik kalan ufak bir yeraltı yapı grubunu ölçüp haritalamaya gittik ve Talas’tan, Bünyan’a, Güzelköy’den Gülbayır köylerine dek onlarca kaya yerleşimi ve yeraltı şehri bularak geri geldik. Kayseri’ye Aralık 2013’den bu yana, yani tam iki yıldır gidiyoruz, bu 11. çalışmamız. Şimdiye dek toplam 19 yeraltı şehri ve kaya yerleşimini haritaladık ve yayımladık (bkz.raporlar). Bu ‘19’ sayısı sizlere az geldi ise, bunlardan sadece birisi olan Akbin Vadisi’nde toplam 97 yerleşim olduğunu ve sadece son çalışmada ölçülen 7 yapıda toplam 211 istasyonda ölçüm alındığını yazalım.

Daha önce hiç araştırılmamış olan Talas/Dere Sokak, Bünyan/Kayabaşı ile Güzelköy ve Gülbayır köylerinde ise onlarca kaya yerleşimi ve dört tane yeraltı şehri mevcut.

Birkaç foto galeride.

İçerik yayınları